Aktualności

Na posiedzeniu Zarządu Środkowopomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w dniu 15.03.2024 roku , kpt. Zenon Jasik Złożył rezygnację z funkcji Prezesa Okręgu.
 
Kpt . Jasik był jednym z współzałożycieli Słupskiego Okręgowego Związku Motorowodnego , po dołączeniu klubów z Koszalina i Kołobrzegu , przemianowanego na Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny .
W Okręgu tym kpt. Jasik pełnił funkcje członka Zarządu, Sekretarza a od dnia22.02.2003 roku funkcję Prezesa Okręgu , którą to funkcję pełnił przez 21 lat do dnia 31.03,2024 roku.
 
Kpt. Zenon Jasik pozostaje dalej na funkcji wiceprezesa ds. morskich Polskiego Zwiazku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego . Jest aktywnym egzaminatorem na stopnie motorowodne i żeglarskie oraz inspektorem technicznym PZMWiNW.
Kpt . Jasik podziękował kolegom z okręgu za wieloletnią, aktywną współpracę w działalności oraz zadeklarował dalszą pracę na rzecz Okręgu na innych stanowiskach oraz pomoc doradczą. Życzył też nowo wybranym władzom i Prezesowi Okręgu – którym został kpt. Mariusz Durejko, sukcesów w działalności.
 
Kpt. Zenonowi Jasikowi został wręczony pamiątkowy dzwon z okolicznościowym napisem i datami pełnienia funkcji Prezesa

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
tel. 601 406 474
e-mail: sekretariat@motorowodni.slupsk.pl