Kim jesteśmy? Co robimy?

Okręg nasz został powołany 28.01.1989 roku z inicjatywy grupy działaczy pod przewodnictwem Kapitana Jana Piaseckiego, pod nazwą Słupski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Terenem działania był obszar ówczesnego województwa Słupskiego. Początkowo skupiał działaczy  i kluby z tego terenu.

W dniu 14.05.1999 r. do Okręgu przystąpiły pierwsze kluby z ówczesnego województwa Koszalińskiego w tym Liga Morska i Rzeczna pod przewodnictwem znanego w świecie wodniackim Kapitana Bronisława Schmidta. Została wtedy zmieniona nazwa okręgu na Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Okręg powołano w celu zintegrowania środowisk zainteresowanych sportami motorowodnymi, popularyzacji tych dyscyplin, szkolenia na uprawnienia motorowodne, organizacji imprez motorowodnych oraz prowadzenia szeroko rozumianego wychowania morskiego. W miarę upływu lat do Okręgu przystępowało coraz więcej klubów ze środkowego wybrzeża. Obecnie członkami Okręgu są kluby ze Słupska, Koszalina, Kołobrzegu, Ustki, Łeby, Człuchowa, Chojnic i Szczecinka. Stopniowo Okręg z dochodów własnych został wyposażony w  niezbędny do szkolenia sprzęt w tym doskonale wyposażoną łódź motorową, skuter wodny, sprzęt audiowizualny i inne pomoce niezbędne w szkoleniu.

Działacze naszego Okręgu aktywnie uczestniczą w zadaniach realizowanych przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Pełnili bądź pełnią ważne funkcje we władzach Związku w tym wiceprezesa ds. morskich, członków Komisji Morskiej i Komisji Szkolenia. Przy Okręgu działa bardzo aktywnie Okręgowa Komisja Sędziowska. Jej członkowie są sędziami na wielu imprezach rangi mistrzowskiej w całej Polsce.

Dużą wagę władze Okręgu przykładają do podnoszenia kwalifikacji przez kadrę instruktorską. Obecnie trzon kadry to kapitanowie i morscy sternicy motorowodni posiadający również wszelkie inne uprawnienia niezbędne do żeglugi po morzu takie jak Radar, Arpa, SRC i itp. W celu zdobycia tych stopni i uprawnień organizowaliśmy  szkolenia oraz rejsy stażowe w tym na S/Y Zawiszy Czarnym. Szkoleniowcy Okręgu to wykwalifikowani Instruktorzy motorowodni i żeglarscy posiadający również zawodowe tytuły instruktora sportu.

Od wielu lat utrzymujemy wysoki poziom szkolenia motorowodnego. Setki uczestników kursów organizowanych przez Okręg i Kluby członkowskie, zdobyły uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
tel. 601 406 474
e-mail: sekretariat@motorowodni.slupsk.pl