Kontakt

Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

NIP: 839-254-33-59

REGON: 770805820

KRS 0000070698

Konto Bankowe:
PKO BP S.A. Odz. 1 w Słupsku
03 1020 4649 0000 7202 0056 2017

Masz pytania?