Aktualności

W dniu 11.03.2023 w Słupsku odbyło się IX Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo Wyborcze
Środkowopomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego. Na obrady przybyli delegaci
wszystkich klubów zrzeszonych okręgu – z Koszalina , Kołobrzegu, Człuchowa, Chojnic, Słupska I Ustki.


Przybyli też zaproszeni goście – Prezes Honorowy Okręgu - Kpt . Jan Piasecki , Przewodniczący
Komisji Morskiej - kpt. Jerzy Rusak, członek Komisji Morskiej – kpt. Jerzy Makuch.


Po otwarciu obrad minutą ciszy uczczono pamięć kolegów którzy w minionej kadencji odeszli na
wieczna wachtę - Ryszard Kurenda z Koszalina, Krzysztof Chodakowski z Kołobrzegu i Ryszard Gralak
z Grudziądza.


Po czynnościach proceduralnych Prezes Zenon Jasik przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności
za ubiegła kadencję. Na wniosek Komisji Rewizyjnej przegłosowano jednogłośnie, udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi.


Na zebraniu wręczono też wyróżnienia i nagrody które otrzymali:


Najwyższe odznaczenie Związkowe Komandorię PZMWINW – kol . Andrzej Nieznaj
Bursztynową Śrubę - nagrodę Komisji Morskiej - kol. Marek Wardecki
Złotą odznakę Honorową PZMWiNW - Bartosz Ostapko i Krzysztof Partyka
Srebrną odznakę Honorową PZMWiNW - Marek Hackert
Brązową odznakę honorową PZMWiNW:
Radosław Sawicki , Domalążek Jarosław i Remigiusz Kosmalski


Dokonano wyboru nowych władz okręgu.
Prezesem na kolejną kadencję został wybrany ponownie
kol. Zenon Jasik .
Do Zarządu weszli : v-ce prezes Sławomir Pikuła , Sekretarz – Jerzy Koniczuk ,
Skarbnik – Mariusz Durejko , członek zarządu – Mirosław Czarnecki.
Delegatem na Walne zebranie w Warszawie zostła wybrany kol. Zenon Jasik.
Po podjęciu uchwał zakończono zebranie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
tel. 601 406 474
e-mail: sekretariat@motorowodni.slupsk.pl