Aktualności

Środkowopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego zaprasza wszystkich na kurs sternika motorowodnego, którego rozpoczęcie odbędzie się w dniu 18.10.2021 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Lekkoatletycznego (Słupsk, ul.Madalińskiego - stadion 650-lecia).

Kurs odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Uprawnienia po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:

  1. Prowadzenie jachtów motorowych i skuterów wodnych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
  2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m i skuterów wodnych po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Cena: 600 zł + 250 zł egzamin ( osoby uczące się do 26 r.ż. 125zł)

Zapewniamy:

  • Wykwalifikowaną kadrę instruktorską
  • Pokazy multimedialne
  • Książkę    
  • Zajęcia praktyczne na łodzi typu RIB

Szczegółowe informacje:

  • Jerzy Koniczuk tel. 601 40 64 74
  • Tomasz Koniczuk tel. 697 06 06 04

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
tel. 601 406 474
e-mail: sekretariat@motorowodni.slupsk.pl